Foto van de taalvirtuoos Guido de Wijs bij zijn huisaltaar.

Dominee Alke Liebich, predikant van de Johanneskerk in Amersfoort, kwam in actie toen ze ogenschijnlijk tegenstrijdige onderzoeken las over de ontkerkelijking in Nederland.

Uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau, zoals bijvoorbeeld God in Nederland, blijkt dat een dalende kerkgang en afnemende gelovigheid in Nederland niet gelijk opgaan. Liebich concludeert: “Mensen geloven steeds vaker buiten kerken om. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Hoe zien geloof en spiritualiteit buiten de kerk er eigenlijk uit? Het leek mij mooi om daarvan iets te laten zien.”

Zo ontstond het idee voor een fototentoonstelling over religie en spiritualiteit achter de voordeur. De expositie krijgt de titel ‘Laat mij naderen’ en portretteert Amersfoorters met een huisaltaar.

Top Stories maakte de beeldverhalen van taalvirtuoos Guido en kunstenares Doortje.

Foto van de 90-jarige kunstenares Doortje bij haar huisaltaar.